MESYUARAT PAC
BIL TARIKH MASA TAJUK TEMPAT MESYUARAT
2 Tue, 11 February 2020 11:00 AM Penjualan Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur JK 1
Housekeeping
1 Mon, 10 February 2020 11:00 AM Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) JK 1
Housekeeping
0 Tue, 3 November 2020 02:30 PM Taklimat Sekretariat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC), Parlimen Keempat Belas Kepada Ahli-Ahli Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) JK 1
Taklimat
4 Thu, 20 February 2020 11:00 AM Sekolah Sukan Malaysia Perlis JK 1
Housekeeping
5 Thu, 20 February 2020 02:30 PM Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
0 Tue, 3 November 2020 04:30 PM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Pembangunan Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis JK 1
Mesyuarat
0 Wed, 4 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Tindakan Susulan MOF Berhubung Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion JK 1
Mesyuarat
0 Thu, 5 November 2020 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Penyata Kewangan Persekutuan 2019 JK 1
Taklimat
0 Thu, 5 November 2020 02:30 PM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2019 Siri 1 JK 1
Taklimat
5 Mon, 9 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
3 Mon, 9 November 2020 03:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Aktiviti Kawalan Pekerja Asing JK 1
Housekeeping
0 Tue, 10 November 2020 02:30 PM Pembentangan Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional (DR7/2019) JK 1
Housekeeping
0 Wed, 11 November 2020 10:30 AM Pembentangan Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Pembangunan Air Mobility (DR13/2019) JK 1
Housekeeping
0 Wed, 11 November 2020 02:30 PM Pembentangan Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) (DR14/2019) JK 1
Housekeeping
5 Thu, 12 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Verifikasi
6 Thu, 12 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Aktiviti Kawalan Pekerja Asing JK 1
Verifikasi
0 Mon, 16 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Projek Tukaran Tanah Mindef (Land Swap) Kementerian Pertahanan JK 1
Taklimat
0 Mon, 16 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK 1
Taklimat
0 Mon, 16 November 2020 02:30 PM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Projek Perkhidmatan 1Bestarinet Kementerian Pendidikan Malaysia JK 1
Taklimat
0 Tue, 17 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Penyata Kewangan Persekutuan 2019 - Tangguh - JK 1
Taklimat
1 Wed, 18 November 2020 10:30 AM Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia dan Sistem Pertahanan Udara Starstreak Bagi Tiga Perkhidmatan JK 1
Prosiding
7 Thu, 19 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional (DR7/2019) JK 1
Verifikasi
8 Thu, 19 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Pembangunan Air Mobility (DR13/2019) JK 1
Verifikasi
5 Thu, 19 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
0 Mon, 23 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Maklumbalas oleh MOF dan KPDNHEP Terhadap Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) (DR.14/2019) JK 1
Housekeeping
5 Tue, 17 November 2020 02:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) - Tangguh - JK 1
Housekeeping
0 Tue, 24 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Penyata Kewangan Persekutuan 2019 oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Akauntan Negara JK 1
Taklimat
2 Mon, 30 November 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Tukaran Tanah (Land Swap) Kementerian Pertahanan JK 1
Prosiding
3 Wed, 2 December 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) JK 1
Prosiding
0 Mon, 7 December 2020 10:30 AM i. Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Pengurusan Dana Mudahcara Kerjasama Awam Swasta (UKAS) (LKAN 2018 Siri 2) ii. Taklimat KAN Berhubung Perumahan Generasi Baharu FELDA (LKAN 2018 Siri 2) JK 1
Taklimat
0 Mon, 7 December 2020 02:30 PM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 (Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan) JK 1
Taklimat
4 Tue, 8 December 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Perkhidmatan 1Bestarinet JK 1
Prosiding
0 Thu, 10 December 2020 10:30 AM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 serta LKAN Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 JK 1
Taklimat
0 Mon, 14 December 2020 10:30 AM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 serta LKAN Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 JK 1
Taklimat
0 Mon, 23 November 2020 12:00 PM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap i. Tindakan Susulan MOF Berhubung Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional (DR7/2019) ii. Tindakan Susulan MEDAC dan MOSTI Berhubung Pembangunan Air Mobility (DR13/2019) JK 1
Verifikasi
5 Wed, 25 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
1 Tue, 5 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK 1
Prosiding
0 Wed, 4 November 2020 11:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL) JK 1
Mesyuarat
0 Thu, 5 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR7/2020 Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 10 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR2/2020 Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 17 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR8/2020 Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 24 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR10/2020 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 5 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR6/2020 Tindakan Susulan Kementerian Kewangan (MOF) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR5/2019) Berhubung Tuntutan Tunggakan Bayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
5 Tue, 1 December 2020 10:15 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK 1
Prosiding
0 Tue, 1 December 2020 10:00 AM Pembentangan - DR11/2020 Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan Khazanah Nasional Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR7/2019) Berhubung Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Mon, 7 December 2020 12:00 PM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS) JK 1
Verifikasi
0 Wed, 9 December 2020 11:00 AM Taklimat berhubung Global Corruption Barometer Asia 2020: Citizens Views and Experiences of Corruption oleh Transparency International Malaysia JK 1
Taklimat
0 Mon, 11 January 2021 02:30 PM Pembentangan Maklumbalas Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) (DR 9/2019) JK 1
Taklimat
0 Mon, 11 January 2021 12:00 PM Mesyuarat Verifikasi Pembentangan Laporan Maklumbalas oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terhadap Laporan PAC Berhubung Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) (DR 14/2019) JK 1
Verifikasi
0 Thu, 10 December 2020 02:30 PM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 serta LKAN Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 JK 1
Taklimat
0 Mon, 14 December 2020 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 3 JK 1
Taklimat
0 Mon, 14 December 2020 02:30 PM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 3 JK 1
Taklimat
0 Tue, 15 December 2020 02:30 PM Taklimat berhubung Global Corruption Barometer Asia 2020: Citizens' Views and Experiences of Corruption oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia JK 1
Taklimat
1 Wed, 16 December 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK 1
Prosiding
0 Thu, 17 December 2020 10:30 AM Mesyuarat Laporan Maklumbalas oleh MOF Terhadap Program Insentif Penerbitan Filem di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) (DR9/2019) - Tangguh 2021 - JK 1
Housekeeping
0 Tue, 8 December 2020 10:00 AM Pembentangan - DR14/2020 Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 3 December 2020 10:00 AM Pembentangan - DR12/2020 Tindakan Susulan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) Dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR13/2019) Berhubung Pembangunan Air Mobility Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
2 Mon, 11 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MA JK 1
Prosiding
1 Tue, 12 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
1 Wed, 13 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
3 Mon, 18 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Amanah Raya Berhad - Tangguh - JK 1
Prosiding
3 Mon, 18 January 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Amanah Raya Berhad - Tangguh - JK 1
Prosiding
4 Tue, 19 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
4 Tue, 19 January 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
5 Wed, 20 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Penyenggara Sistem Telaga Tiub Di Sekolah Luar Bandar Sabah Dan Sarawak - Tangguh - JK 1
Prosiding
5 Wed, 20 January 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Projek Penyenggara Sistem Telaga Tiub Di Sekolah Luar Bandar Sabah Dan Sarawak - Tangguh - JK 1
Prosiding
0 Mon, 26 July 2021 02:00 PM Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Bil.1 Tahun 2021 JK1
Taklimat
0 Tue, 27 July 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Prosiding
0 Wed, 28 July 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Prosiding
0 Thu, 29 July 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK1
Prosiding
0 Mon, 2 August 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Prosiding
0 Tue, 3 August 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Amanah Raya Berhad JK1
Taklimat
0 Tue, 3 August 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Amanah Raya Berhad JK1
Prosiding
0 Tue, 3 August 2021 02:00 PM Pra Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia JK1
Taklimat
0 Tue, 3 August 2021 03:00 PM Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia JK1
Prosiding
0 Tue, 14 September 2021 02:30 PM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Wilayah Persekutuan Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR8/2020) Berhubung Penjualan Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) JK1
Taklimat
0 Tue, 14 September 2021 04:30 PM Mesyuarat Verifikasi Deraf Laporan PAC Terhadap Tindakan Susulan Kementerian Kewangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR9/2019) Berhubung Program Inse JK1
Verifikasi
0 Wed, 15 September 2021 02:30 PM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR10/2020) Berhubung Aktiviti Kawalan Pekerja Asing JK1
Taklimat
0 Mon, 20 September 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Projek Penyenggaraan Sistem Telaga Tiub di Sekolah Luar Bandar Sabah dan Sarawak JK1
Taklimat
0 Mon, 20 September 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Projek Penyenggaraan Sistem Telaga Tiub di Sekolah Luar Bandar Sabah dan Sarawak JK1
Prosiding
0 Mon, 20 September 2021 02:00 PM Pra Prosiding Berhubung Perolehan Tanah Lot 41 – Bank Negara Malaysia JK1
Taklimat
0 Mon, 20 September 2021 03:00 PM Prosiding Berhubung Perolehan Tanah Lot 41 – Bank Negara Malaysia JK1
Prosiding
0 Tue, 21 September 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.1/2021 Tindakan Susulan Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR14/2019) Berhubung Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 21 September 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan JK1
Taklimat
0 Tue, 21 September 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan JK1
Prosiding
0 Wed, 22 September 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.2/2021 Tindakan Susulan Kementerian Kewangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR9/2019) Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 22 September 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia JK1
Prosiding
0 Thu, 23 September 2021 10:00 AM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR7/2020) berhubung Sekolah Sukan Malaysia Perlis JK1
Taklimat
0 Mon, 27 September 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK1
Prosiding
0 Mon, 27 September 2021 02:30 PM Prosiding Berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK1
Prosiding
0 Tue, 28 September 2021 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2019 Siri 2 JK1
Taklimat
0 Wed, 29 September 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Prosiding Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MA JK1
Housekeeping
0 Thu, 30 September 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Prosiding Amanah Raya JK1
Housekeeping
0 Mon, 4 October 2021 10:30 AM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Pengangkutan Malaysia terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR2/2020) Berhubung Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) JK1
Taklimat
0 Mon, 4 October 2021 12:30 PM Mesyuarat Verifikasi Deraf Laporan PAC Berhubung Prosiding Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MA JK1
Verifikasi
0 Tue, 5 October 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal di Tapak Pelupusan dan Loji Insinerator JK1
Taklimat
0 Tue, 5 October 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal di Tapak Pelupusan dan Loji Insinerator JK1
Prosiding
0 Tue, 5 October 2021 02:30 PM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Pengajian Tinggi terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR14/2020) Berhubung Pengurusan Education Malaysia Global Services (EMGS) JK1
Taklimat
0 Wed, 6 October 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.5/2021 Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MA Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 6 October 2021 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Prosiding Amanah Raya Berhad JK1
Housekeeping
0 Wed, 6 October 2021 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Deraf Laporan PAC Berhubung Prosiding Amanah Raya Berhad JK1
Verifikasi
0 Tue, 12 October 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.4/2021 Amanah Raya Berhad Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Mon, 25 October 2021 10:00 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK1
Prosiding
0 Mon, 25 October 2021 02:30 PM Mesyuarat Prosiding Berhubung Pengurusan Pelupusan Sisa Pepejal di Tapak Pelupusan dan Loji Insinerator JK1
Prosiding
0 Tue, 26 October 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping)/Verifikasi Tindakan Susulan Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) JK1
Verifikasi
0 Tue, 26 October 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping)/Verifikasi Tindakan Susulan Pengurusan Education Malaysia Global Services (EMGS) JK1
Verifikasi
0 Tue, 26 October 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping)/Verifikasi Tindakan Susulan Sekolah Sukan Malaysia Perlis JK1
Verifikasi
0 Wed, 27 October 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.12/2021 Tindakan Susulan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR7/2019) Berhubung Sekolah Sukan Malaysia Perlis Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 27 October 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Projek Perkhidmatan 1Bestarinet JK1
Prosiding
0 Thu, 28 October 2021 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2020 Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan serta Pengauditan Pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan JK1
Taklimat
0 Mon, 1 November 2021 10:00 AM Tindakan Susulan Kementerian Pengangkutan (MOT) bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR2/2020) Berhubung Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 2 November 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Prosiding Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Housekeeping
0 Wed, 3 November 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Prosiding Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Housekeeping
0 Wed, 3 November 2021 10:00 AM Pembentangan - DR11/2021 Tindakan Susulan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR14/2020) berhubung Education Malaysia Global Services (EMGS) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 9 November 2021 11:00 AM Exit Conference Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Taklimat
0 Wed, 10 November 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK1
Housekeeping
0 Thu, 11 November 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK1
Housekeeping
0 Mon, 15 November 2021 02:30 PM Mesyuarat Verifikasi Berhubung Prosiding Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK1
Verifikasi
0 Mon, 15 November 2021 03:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK1
Housekeeping
0 Tue, 16 November 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Pembangunan Sistem uCustom JK1
Taklimat
0 Tue, 16 November 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Pembangunan Sistem uCustom JK1
Prosiding
0 Wed, 17 November 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia JK1
Housekeeping
0 Thu, 18 November 2021 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia JK1
Housekeeping
0 Thu, 18 November 2021 12:30 PM Mesyuarat Verifikasi Berhubung Prosiding Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK1
Verifikasi
0 Mon, 22 November 2021 02:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan JK1
Housekeeping
0 Tue, 23 November 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan JK1
Taklimat
0 Tue, 23 November 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan JK1
Prosiding
0 Tue, 23 November 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.16/2021 Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 24 November 2021 10:30 AM Pra Prosiding Berhubung Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku JK1
Taklimat
0 Wed, 24 November 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku JK1
Prosiding
0 Thu, 25 November 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan JK1
Housekeeping
0 Thu, 25 November 2021 12:00 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Perolehan Tanah Lot 41 – Bank Negara Malaysia JK1
Housekeeping
0 Mon, 29 November 2021 02:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Perolehan Tanah Lot 41 – Bank Negara Malaysia JK1
Housekeeping
0 Mon, 29 November 2021 04:30 PM Mesyuarat Verifikasi Deraf Laporan PAC Berhubung Laporan Tindakan Susulan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR10/2020) Berhubung Aktiviti Kawalan Pekerja Asing JK1
Verifikasi
0 Tue, 30 November 2021 11:30 AM Prosiding Berhubung Projek Penyenggaraan Sistem Telaga Tiub di Sekolah Luar Bandar Sabah dan Sarawak JK1
Prosiding
0 Tue, 30 November 2021 02:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Perolehan Tanah Lot 41 – Bank Negara Malaysia JK1
Housekeeping
0 Wed, 1 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.15/2021 Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 1 December 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Projek Tukaran Tanah (Land Swap) Kementerian Pertahanan JK1
Prosiding
0 Wed, 1 December 2021 02:30 PM Prosiding Berhubung Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku JK1
Prosiding
0 Thu, 2 December 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku JK1
Prosiding
0 Tue, 7 December 2021 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku JK1
Housekeeping
0 Tue, 7 December 2021 12:30 PM Mesyuarat Verifikasi Berhubung Prosiding Perolehan Tanah Lot 41 – Bank Negara Malaysia JK1
Verifikasi
0 Wed, 8 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.18/2021 Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 8 December 2021 11:00 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Berhubung Prosiding Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku JK1
Housekeeping
0 Thu, 9 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR. 21/2021 Tindakan Susulan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR10/2020) Berhubung Aktiviti Kawalan Pekerja Asing Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 9 December 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Pembangunan Sistem uCustom JK1
Prosiding
0 Sat, 11 December 2021 08:00 AM Prosiding dan Lawatan Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia Boustead Naval Shipyard, Lumut
Prosiding
0 Mon, 13 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.23/2021 Perolehan Lot Tanah 41 Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Mon, 13 December 2021 11:00 AM Mesyuarat Verifikasi Deraf Laporan PAC terhadap Laporan Tindakan Susulan Kementerian Wilayah Persekutuan terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR8/2020) Berhubung Penjualan Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) JK1
Verifikasi
0 Mon, 13 December 2021 11:00 AM Mesyuarat Verifikasi Berhubung Prosiding Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat JK1
Verifikasi
0 Tue, 14 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.20/2021 Tindakan Susulan Kementerian Wilayah Persekutuan terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR8/2020) Berhubung Penjualan Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 14 December 2021 10:30 AM Taklimat Pelaksanaan Projek-Projek Dalam Rancangan Malaysia ke-12 JK1
Taklimat
0 Wed, 15 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.22/2021 Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 16 December 2021 10:00 AM Pembentangan - DR.24/2021 Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 1 March 2022 11:00 AM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR.5/2021) berhubung Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Peru JK1
Prosiding
0 Wed, 2 March 2022 11:00 AM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Terhadap Syor-Syor Laporan PAC (DR.22/2021) berhubung Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Z Jk1
Prosiding
0 Tue, 8 March 2022 10:30 AM Mesyuarat Prosiding Bil. 1(j) Tahun 2020: Prosiding berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia (LCS) oleh Kementerian Pertahanan JK1
Prosiding
0 Tue, 8 March 2022 02:30 PM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR.15/2021) berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhada JK1
Prosiding
0 Wed, 9 March 2022 10:30 AM Mesyuarat Prosiding Bil. 9(c) Tahun 2021: Prosiding berhubung Pembangunan Sistem uCustom JK1
Prosiding
0 Mon, 14 March 2022 03:00 PM Mesyuarat Verifikasi Draf Laporan PAC Terhadap Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR.5/2021) berhubung Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran JK1
Verifikasi
0 Tue, 15 March 2022 02:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) berhubung Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan JK1
Housekeeping
0 Wed, 16 March 2022 11:00 AM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Kementerian Dalam Negeri Terhadap Syor-syor Laporan PAC Parlimen (DR.24/2021) berhubung Pengurusan Program Malaysi JK1
Prosiding
0 Wed, 16 March 2022 03:30 PM Mesyuarat Verifikasi Draf Laporan PAC Terhadap Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Terhadap Syor-Syor Laporan PAC (DR.22/2021) berhubung Perbelanjaan Menggunakan A JK1
Verifikasi
0 Thu, 17 March 2022 11:30 AM Mesyuarat Verifikasi Draf Laporan PAC Terhadap Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR.15/2021) berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Pengguna JK1
Verifikasi
0 Tue, 22 March 2022 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara berhubung: i. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2020 Siri 1 Mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan; ii. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan dan Peng JK1
Taklimat
0 Wed, 23 March 2022 11:00 AM Mesyuarat Verifikasi Draf Laporan PAC Terhadap Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Kementerian Dalam Negeri Terhadap Syor-syor Laporan PAC Parlimen (DR.24/2021) berhubung Pengurusan Pro JK1
Verifikasi
0 Wed, 23 March 2022 03:00 PM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Pengangkutan Malaysia Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR.16/2021) berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK1
Prosiding
0 Thu, 17 March 2022 12:00 AM PembentangaPembentangan - DR.5/2021 Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MAn - DR.1/2022 Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MA Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Mon, 21 March 2022 12:00 AM Pembentangan - DR.22/2021 Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 22 March 2022 12:00 AM Pembentangan Laporan JK Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Keempat Belas berhubung Prosiding Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 23 March 2022 12:00 AM Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Wed, 23 March 2022 12:00 AM Pembentangan - DR.24/2021 Pengurusan Program Malaysia Rumah Keduaku Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 14 April 2022 10:00 AM Mesyuarat Prosiding Bil. 1(a) Tahun 2022: Pembangunan dan Perolehan Aplikasi MySejahtera di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perdana Menteri JK1
Prosiding
0 Thu, 21 April 2022 10:00 AM Mesyuarat Prosiding Bil. 1(b) Tahun 2022: Pembangunan dan Perolehan Aplikasi MySejahtera di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perdana Menteri JK1
Prosiding
0 Wed, 8 June 2022 10:00 AM Mesyuarat Prosiding Bil. 5(c) Tahun 2021: Prosiding berhubung Projek Penyenggaraan Sistem Telaga Tiub di Sekolah Luar Bandar Sabah dan Sarawak JK1
Prosiding
0 Thu, 9 June 2022 10:00 AM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Terhadap Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR18/2021) berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan Zon Maritim Malaysia JK1
Prosiding
0 Mon, 13 June 2022 12:00 AM Mesyuarat Prosiding Bil. 4(c) Tahun 2020: Prosiding berhubung Projek Perkhidmatan 1Bestarinet JK1
Prosiding
0 Mon, 13 June 2022 02:30 PM Mesyuarat Pembentangan Maklumbalas Laporan Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia dan Amanah Raya Berhad Terhadap Syor-syor Laporan PAC Parlimen (DR.4/2021) berhubung Amanah Raya Berhad JK1
Prosiding
0 Tue, 14 June 2022 10:00 AM Mesyuarat Pra Prosiding Bil. 2 Tahun 2022: Pra Prosiding berhubung Projek Menaik Taraf Perkhidmatan KTMB (LKAN 2020 Siri 1- Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan) JK1
Prosiding