MESYUARAT PAC
BIL TARIKH MASA TAJUK TEMPAT MESYUARAT
2 Tue, 11 February 2020 11:00 AM Penjualan Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur JK 1
Housekeeping
1 Mon, 10 February 2020 11:00 AM Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) JK 1
Housekeeping
0 Tue, 3 November 2020 02:30 PM Taklimat Sekretariat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC), Parlimen Keempat Belas Kepada Ahli-Ahli Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) JK 1
Taklimat
4 Thu, 20 February 2020 11:00 AM Sekolah Sukan Malaysia Perlis JK 1
Housekeeping
5 Thu, 20 February 2020 02:30 PM Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
0 Tue, 3 November 2020 04:30 PM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Pembangunan Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis JK 1
Mesyuarat
0 Wed, 4 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Tindakan Susulan MOF Berhubung Tuntutan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion JK 1
Mesyuarat
0 Thu, 5 November 2020 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Penyata Kewangan Persekutuan 2019 JK 1
Taklimat
0 Thu, 5 November 2020 02:30 PM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2019 Siri 1 JK 1
Taklimat
5 Mon, 9 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
3 Mon, 9 November 2020 03:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Aktiviti Kawalan Pekerja Asing JK 1
Housekeeping
0 Tue, 10 November 2020 02:30 PM Pembentangan Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional (DR7/2019) JK 1
Housekeeping
0 Wed, 11 November 2020 10:30 AM Pembentangan Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Pembangunan Air Mobility (DR13/2019) JK 1
Housekeeping
0 Wed, 11 November 2020 02:30 PM Pembentangan Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Prosiding Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) (DR14/2019) JK 1
Housekeeping
5 Thu, 12 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Verifikasi
6 Thu, 12 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Aktiviti Kawalan Pekerja Asing JK 1
Verifikasi
0 Mon, 16 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Projek Tukaran Tanah Mindef (Land Swap) Kementerian Pertahanan JK 1
Taklimat
0 Mon, 16 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Projek Sistem Penguatkuasa Automatik (AES) JK 1
Taklimat
0 Mon, 16 November 2020 02:30 PM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Projek Perkhidmatan 1Bestarinet Kementerian Pendidikan Malaysia JK 1
Taklimat
0 Tue, 17 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Penyata Kewangan Persekutuan 2019 - Tangguh - JK 1
Taklimat
1 Wed, 18 November 2020 10:30 AM Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia dan Sistem Pertahanan Udara Starstreak Bagi Tiga Perkhidmatan JK 1
Prosiding
7 Thu, 19 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional (DR7/2019) JK 1
Verifikasi
8 Thu, 19 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Pembangunan Air Mobility (DR13/2019) JK 1
Verifikasi
5 Thu, 19 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
0 Mon, 23 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Maklumbalas oleh MOF dan KPDNHEP Terhadap Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) (DR.14/2019) JK 1
Housekeeping
5 Tue, 17 November 2020 02:30 PM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) - Tangguh - JK 1
Housekeeping
0 Tue, 24 November 2020 10:30 AM Taklimat Kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Berhubung Penyata Kewangan Persekutuan 2019 oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Akauntan Negara JK 1
Taklimat
2 Mon, 30 November 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Tukaran Tanah (Land Swap) Kementerian Pertahanan JK 1
Prosiding
3 Wed, 2 December 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) JK 1
Prosiding
0 Mon, 7 December 2020 10:30 AM i. Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Pengurusan Dana Mudahcara Kerjasama Awam Swasta (UKAS) (LKAN 2018 Siri 2) ii. Taklimat KAN Berhubung Perumahan Generasi Baharu FELDA (LKAN 2018 Siri 2) JK 1
Taklimat
0 Mon, 7 December 2020 02:30 PM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 (Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan) JK 1
Taklimat
4 Tue, 8 December 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Perkhidmatan 1Bestarinet JK 1
Prosiding
0 Thu, 10 December 2020 10:30 AM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 serta LKAN Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 JK 1
Taklimat
0 Mon, 14 December 2020 10:30 AM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 serta LKAN Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 JK 1
Taklimat
0 Mon, 23 November 2020 12:00 PM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap i. Tindakan Susulan MOF Berhubung Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional (DR7/2019) ii. Tindakan Susulan MEDAC dan MOSTI Berhubung Pembangunan Air Mobility (DR13/2019) JK 1
Verifikasi
5 Wed, 25 November 2020 10:30 AM Mesyuarat Penyediaan Laporan (Housekeeping) Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen Mengenai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global (EMGS) JK 1
Housekeeping
1 Tue, 5 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia JK 1
Prosiding
0 Wed, 4 November 2020 11:30 AM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL) JK 1
Mesyuarat
0 Thu, 5 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR7/2020 Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 10 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR2/2020 Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 17 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR8/2020 Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Tue, 24 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR10/2020 Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 5 November 2020 10:00 AM Pembentangan - DR6/2020 Tindakan Susulan Kementerian Kewangan (MOF) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR5/2019) Berhubung Tuntutan Tunggakan Bayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
5 Tue, 1 December 2020 10:15 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK 1
Prosiding
0 Tue, 1 December 2020 10:00 AM Pembentangan - DR11/2020 Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan Khazanah Nasional Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR7/2019) Berhubung Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Mon, 7 December 2020 12:00 PM Mesyuarat Verifikasi Laporan PAC Terhadap Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS) JK 1
Verifikasi
0 Wed, 9 December 2020 11:00 AM Taklimat berhubung Global Corruption Barometer Asia 2020: Citizens Views and Experiences of Corruption oleh Transparency International Malaysia JK 1
Taklimat
0 Mon, 11 January 2021 02:30 PM Pembentangan Maklumbalas Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Berhubung Program Insentif Penerbitan Filem di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) (DR 9/2019) JK 1
Taklimat
0 Mon, 11 January 2021 12:00 PM Mesyuarat Verifikasi Pembentangan Laporan Maklumbalas oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terhadap Laporan PAC Berhubung Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG) (DR 14/2019) JK 1
Verifikasi
0 Thu, 10 December 2020 02:30 PM Taklimat KAN Berhubung LKAN 2019 Siri 1 serta LKAN Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019 JK 1
Taklimat
0 Mon, 14 December 2020 10:30 AM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 3 JK 1
Taklimat
0 Mon, 14 December 2020 02:30 PM Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 3 JK 1
Taklimat
0 Tue, 15 December 2020 02:30 PM Taklimat berhubung Global Corruption Barometer Asia 2020: Citizens' Views and Experiences of Corruption oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia JK 1
Taklimat
1 Wed, 16 December 2020 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia JK 1
Prosiding
0 Thu, 17 December 2020 10:30 AM Mesyuarat Laporan Maklumbalas oleh MOF Terhadap Program Insentif Penerbitan Filem di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) (DR9/2019) - Tangguh 2021 - JK 1
Housekeeping
0 Tue, 8 December 2020 10:00 AM Pembentangan - DR14/2020 Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS) Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
0 Thu, 3 December 2020 10:00 AM Pembentangan - DR12/2020 Tindakan Susulan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) Dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR13/2019) Berhubung Pembangunan Air Mobility Dewan Rakyat
Pembentangan Laporan PAC
2 Mon, 11 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Bayaran Projek Perumahan PR1MA JK 1
Prosiding
1 Tue, 12 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
1 Wed, 13 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Perolehan Kapal Peronda Generasi Kedua Bagi Tentera Laut Diraja Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
3 Mon, 18 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Amanah Raya Berhad - Tangguh - JK 1
Prosiding
3 Mon, 18 January 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Amanah Raya Berhad - Tangguh - JK 1
Prosiding
4 Tue, 19 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
4 Tue, 19 January 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia - Tangguh - JK 1
Prosiding
5 Wed, 20 January 2021 10:30 AM Prosiding Berhubung Projek Penyenggara Sistem Telaga Tiub Di Sekolah Luar Bandar Sabah Dan Sarawak - Tangguh - JK 1
Prosiding
5 Wed, 20 January 2021 11:00 AM Prosiding Berhubung Projek Penyenggara Sistem Telaga Tiub Di Sekolah Luar Bandar Sabah Dan Sarawak - Tangguh - JK 1
Prosiding