Tindakan Susulan Kementerian

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR12/2020 - Tindakan Susulan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) Dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR13/2019) Berhubung Pembangunan Air Mobility
03/12/2020
DR11/2020 - Tindakan Susulan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan Khazanah Nasional Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR7/2019) Berhubung Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional
01/12/2020
DR6/2020 - Tindakan Susulan Kementerian Kewangan (MOF) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR5/2019) Berhubung Tuntutan Tunggakan Bayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion
05/11/2020