Laporan Maklumbalas MOF

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR11/2019 - Maklum Balas Kementerian Kewangan (MOF) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR3/2019) Berhubung Pengurusan Marina Awam Di Bawah Kementerian Pengangkutan (MOT)
18/11/2019
DR8/2019 - Maklum Balas Kementerian Kewangan (MOF) Bagi Syor-Syor Laporan PAC Parlimen (DR2/2019) Berhubung Pengurusan Projek Pembangunan Semula Kemudahan Sedia Ada Di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Kuala Lumpur (Projek 1) Di Bawah Kaedah Public Priv
30/10/2019