Arkib 2019:: Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara Parlimen Kelima Belas

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR14/2019 - Pengurusan Subsidi Gas Petroleum Cecair (LPG)
03/12/2019
DR13/2019 - Pembangunan Air Mobility
28/11/2019
DR9/2019 - Program Insentif Penerbitan Filem Di Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)
25/11/2019
DR7/2019 - Kerugian Pelaburan Khazanah Nasional
23/10/2019
DR5/2019 - Tuntutan Tunggakan Bayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 Bilion
15/07/2019
DR3/2019 - Pengurusan Marina Awam
18/03/2019
DR2/2019 - Pengurusan Projek Pembangunan Semula Kemudahan Sedia Ada di Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, Kuala Lumpur (Projek 1) di Bawah Kaedah Public Private Partnership
14/03/2019