Kenyataan Media 2019

 3 DISEMBER 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 2 DISEMBER 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 29 NOVEMBER 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB TUAN WONG KAH WOH, NAIB PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 28 NOVEMBER 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 25 NOVEMBER 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 1 OGOS 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 26 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 15 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 14 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 11 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 10 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 2 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 1 JULAI 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO' DR. NORAINI AHMAD, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 19 MAC 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 18 MAC 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 14 MAC 2019 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA