Kembali Ke Senarai | 3 Oktober 2023

Prosiding Bil.4(e) Tahun 2023:
"Menteri Kewangan (Diperbadankan) - FELCRA Berhad"
(LKAN 2021 - Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan)

AA-1812 AA-1812
AA-1820 AA-1820
AA-1821 AA-1821
AA-1826 AA-1826
AA-1828 AA-1828
AA-1842 AA-1842
AA-1850 AA-1850
AA-1852 AA-1852
AA-1855 AA-1855
AA-1864 AA-1864
AA-1865 AA-1865
AA-1867 AA-1867
AA-1879 AA-1879
AA-1881 AA-1881
AA-1886 AA-1886
AA-1887 AA-1887
AA-1891 AA-1891