Kembali Ke Senarai | 18 September 2023

Prosiding Bil.4 (d) Tahun 2023:
"Menteri Kewangan (Diperbadankan) - FELCRA Berhad"
(LKAN 2021 Siri 2 - Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan)

MAN-19 MAN-19
MAN-27 MAN-27
MAN-34 MAN-34
MAN-38 MAN-38
MAN-48 MAN-48
MAN-49 MAN-49
MAN-59 MAN-59
MAN-62 MAN-62
MAN-67 MAN-67
MAN-71 MAN-71
MAN-72 MAN-72
MAN-2 MAN-2
MAN-3 MAN-3
MAN-14 MAN-14
MAN-16 MAN-16