Kembali Ke Senarai | 22 Ogos 2023


Prosiding Bil.3 (b) Tahun 2023;
  • Vaksin Luput Tempoh Hayat;
  • Peralatan Ventilator Tidak Dapat Digunakan; dan
  • Lebihan Personal Protective Equipment (PPE)
(LKAN 2021 Siri 2 - Aktiviti Kementerian / Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan)

NAN-5005 NAN-5005
NAN-5009 NAN-5009
NAN-5012 NAN-5012
NAN-5017 NAN-5017
NAN-5027 NAN-5027
NAN-5044 NAN-5044
NAN-5059 NAN-5059
NAN-5061 NAN-5061
NAN-5069 NAN-5069
NAN-5076 NAN-5076
NAN-5098 NAN-5098
NAN-5102 NAN-5102
NAN-5103 NAN-5103
NAN-5111 NAN-5111
NAN-5115 NAN-5115
NAN-5125 NAN-5125
NAN-5131 NAN-5131
NAN-5134 NAN-5134

1 - 2   >