Kembali Ke Senarai | 10 Disember 2020

Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2019 Siri 1 serta Laporan Ketua Audit Negara Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan Tahun 2019

26934080-5905-4b9b-89a9-ce2041ebb54d 26934080-5905-4b9b-89a9-ce2041ebb54d
729e6517-6409-427a-9914-92cb5651362d 729e6517-6409-427a-9914-92cb5651362d
0764bc98-b4ad-44a1-8226-eed89a8fb58a 0764bc98-b4ad-44a1-8226-eed89a8fb58a
aa0057a2-c290-4133-a4bc-89026a360e74 aa0057a2-c290-4133-a4bc-89026a360e74
bf17807d-5668-42d7-b3f6-97cf4d8e63e1 bf17807d-5668-42d7-b3f6-97cf4d8e63e1
b296552d-7f51-49d6-a37f-98df9d8a017d b296552d-7f51-49d6-a37f-98df9d8a017d
afa2ce61-e486-410f-91ac-0c65b82caff0 afa2ce61-e486-410f-91ac-0c65b82caff0
26262437-175a-4d6f-bcc8-b27b50861bf0 26262437-175a-4d6f-bcc8-b27b50861bf0
ec283461-a57e-40ab-930f-5c1e2ad42402 ec283461-a57e-40ab-930f-5c1e2ad42402
e764ebf1-c7a6-4a87-8e9e-e3ff13d32479 e764ebf1-c7a6-4a87-8e9e-e3ff13d32479
d3a1789d-5ba1-4d41-8b9d-ee3301bee05a d3a1789d-5ba1-4d41-8b9d-ee3301bee05a