Kembali Ke Senarai | 7 Disember 2020

i. Taklimat Ketua Audit Negara Berhubung Pengurusan Dana Mudahcara Kerjasama Awam Swasta (UKAS) (LKAN 2018 Siri 2)

ii. Taklimat KAN Berhubung Perumahan Generasi Baharu FELDA (LKAN 2018 Siri 2)

NAN_2832 NAN_2832
NAN_2861 NAN_2861
NAN_2864 NAN_2864
NAN_2851 NAN_2851
NAN_2867 NAN_2867
NAN_2875 NAN_2875
NAN_2877 NAN_2877
NAN_2879 NAN_2879
NAN_2842 NAN_2842
NAN_2837 NAN_2837