Kembali Ke Senarai | 25 September 2018

Tuntuan Tunggakan Bayaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Berjumlah RM19.4 bilion

Mantan Menteri Kewangan II:
i) YBhg. Dato' Seri Haji Ahmad Husni bin Mohd Hanadzlah
ii) YBhg. Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani

E73G7021 E73G7021
E73G7022 E73G7022
E73G7024 E73G7024
E73G7028 E73G7028
E73G7030 E73G7030
E73G7036 E73G7036
E73G7037 E73G7037
E73G7045 E73G7045
E73G7048 E73G7048
E73G7059 E73G7059