Laporan

Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara Parlimen Ketiga Belas

DR1/2017 - Pengurusan Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Orang Asli
DR2/2017 - Projek NKEA Pertanian: EPP 6 - Replika IZAQ
DR3/2017 - Pelaksanaan Sistem Imigresen Malaysia (myIMMs)