TEKS UCAPAN YB TAN SRI DATO’ MOHAMAD ARIFF BIN MD YUSOF YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT : MAJLIS PERASMIAN TASKA PARLIMEN MALAYSIA
Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan limpah rahmat dan keizinanNya jua, dapatlah kita bersama-sama dalam Majlis Perasmian Taska Parlimen Malaysia.

Selanjutnya..