MAJLIS PENYERAHAN PROJEK BLOK 3B PARLIMEN MALAYSIA
Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan limpah rahmat dan keizinanNya jua, dapatlah kita bersama-sama dalam Majlis Penyerahan Projek Naiktaraf Dan Baikpulih Bangunan Parlimen Malaysia Fasa 3B pada pagi yang penuh bermakna ini. Syabas dan tahniah kepada penganjur iaitu Jabatan Kerja Raya (JKR) dengan kerjasama pihak Parlimen Malaysia yang telah bertekad dalam menjayakan penganjuran majlis ini.

Selanjutnya