MAJLIS MAKAN MALAM SAMBUTAN 60 TAHUN PARLIMEN MALAYSIA
Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala, kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya jua, kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini, bagi meraikan Majlis Sambutan 60 Tahun Parlimen Malaysia. 

Selanjutnya..