Biodata
 
 

YB TAN SRI DATO' MOHAMAD ARIFF BIN MD YUSOF

YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT
PARLIMEN MALAYSIA
 
Nama: YB Tan Sri Dato' Mohamad Ariff Bin Md Yusof
Tarikh Lahir: 22 Januari 1949
Tempat Lahir: Sungai Petani, Kedah
Status Perkahwinan: Berkahwin dan mempunyai 5 orang anak
Nama Pasangan: Puan Sri Hakimah Binti Hassan
Latar Belakang Pengajian:
 •   Sekolah Kebangsaan Ibrahim, Sungai Petani, Kedah
 •   Maktab Tentera DiRaja, Sungai Besi, Malaysia
 •   LL.B (Hons), LL.M, University of London (London School of Economics) (1973, 1974)
 •   Barrister-at-law, Lincoln’s Inn (1974)
Pengalaman Profesional:
 • Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Malaya (15 September 2008 – 13 Oktober 2009)
 • Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi Malaya (14 Oktober 2009 – 20 September 2012)
 • Hakim, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan Malaysia (21 September 2012 - 21 Januari 2015)
 • Perunding, Tetuan Chooi & Co. + Cheang & Ariff (CCA), Kuala Lumpur (April 2015 – Julai 2018)
 • Pensyarah dalam Undang-undang dan Profesor Madya dan Timbalan Dekan, Fakulit Undang-undang, University Malaya (1974 – 1985)
 • Peguambela & Peguamcara (1986 – September 2008)
 • Pengarah, Bahagian Penyeliaan Pemasaran, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (1993-1995) [bertanggungjawab menyelia KLSE, mengaudit, menyiasat serta pendakwaan kesalahan sekuriti
 • Pengarah, Kuala Lumpur Options and Futures Exchange (1995 – 1996)
 • Ahli Jawatankuasa Semakan Penilaian(RRC), Agensi Penarafan Malaysia (MARC) (hingga 2008)
 • Ahli Badan Penasihat, Akademi Latihan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (2007 – 2008)
 • Ahli Akademi Kehakiman, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Malaysia (2012 – Januari 2015)
Bidang Pengkhususan dan Kepentingan:
 • Litigasi dan pengalaman penasihat dalam Undang-undang Komersial,
 • Perbankan,
 • Sekuriti,
 • Kontrak,
 • Penarafan Bon dan Sekuriti Hutang Swasta,
 • Harta Intelek,
 • Timbang Tara,
 • Undang-undang Pentadbiran,
 • Undang-undang Perlembagaan,
 • Undang-undang Petisyen Pilihan Raya,
 • Sebagai Hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Malaysia, mendengar dan / atau menyampaikan penghakiman atas spektrum kes undang-undang komersil yang luas, termasuk prosiding arbitrase yang melibatkan kontrak bangunan, timbang tara komersil antarabangsa, pertikaian pelaburan dan timbang tara komersial dalam negeri.
Kertas-kertas terbaharu dihantar:
 • Intervensi Judicial Minimalist Dalam Arbitrasi: Boon atau Bane (2014; Sarawak)
 • Mengenai Perjalanan Jadi: Menyebabkan Pendekatan Khusus ke Atas Penguatkuasaan dan Cabaran Dalam Anugerah Arbitral Antarabangsa (2013; Pulau Pinang)
 • Gaji Penghakiman: Kualiti dan Speed (2013; Pulau Pinang)
 • Kes Semula Kerajaan: Pengenalan Untuk Beberapa Aspek Praktikal (2014; Putrajaya)
 • Injunksi: Undang-undang, Prosedur dan Praktik (2012; Kuala Lumpur)
 • Pendidikan Khusus di Malaysia - Pembangunan Semasa (2012; Seychelles)
 • Antarabangsa Sistem Undang-undang Malaysia (2013; Putrajaya)
 • Ketentuan Keterangan Elektronik di Bawah Keterangan Akta 1950 (2012; Bintulu)
 • Tinjauan Khusus: Perspekstif Kudul (2013; Bangi)
 • Independensi Judiciary (2015, UiTM Shah Alam)
Anugerah:
 •   Darjah Dato' Setia DiRaja Kedah (D.S.D.K) - 2012
 •   Panglima Setia Mahkota (P.S.M.) - 2019