Takwim Dewan Rakyat
control 1control 2control 3


Takwim Penggal Keempat Parlimen Keempat Belas 2021

Mesyuarat Kedua


Tarikh
Urusan Majlis
Bil. Hari
Catatan
Minggu Pertama
Isnin 25 Oktober 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Selasa 26 Oktober 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Rabu 27 Oktober 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Khamis 28 Oktober 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Jumaat 29 Oktober 2021 Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan (Belanjawan) 2022 oleh YB Menteri Kewangan
1
Pembentangan pada jam 4.00 petang (tiada sidang sebelum pembentangan)
Minggu Kedua
Isnin 1 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Selasa 2 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Rabu 3 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Khamis 4 November 2021 Tidak Bersidang
0
Hari Deepavali
Minggu Ketiga
Isnin 8 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Selasa 9 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Rabu 10 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Khamis 11 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 di Peringkat Dasar
1
Minggu Keempat
Isnin 15 November 2021 Jawapan oleh YB Menteri
1
Selasa 16 November 2021 Jawapan oleh YB Menteri
1
Rabu 17 November 2021 Jawapan oleh YB Menteri
1
Khamis 18 November 2021 Jawapan oleh YB Menteri
1
Minggu Kelima
Isnin 22 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Selasa 23 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Rabu 24 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Khamis 25 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Minggu Keenam
Isnin 29 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Selasa 30 November 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Rabu 1 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Khamis 2 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Minggu Ketujuh
Isnin 6 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Selasa 7 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Rabu 8 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Khamis 9 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Minggu Kelapan
Isnin 13 Disember 2021 Perbahasan Belanjawan 2022 Peringkat Jawatankuasa
1
Selasa 14 Disember 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang serentak
Rabu 15 Disember 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Khamis 16 Disember 2021 Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Jumlah
  32   Hari
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 07/12/2021.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2021 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.027 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my