• Semua permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja sebelum tarikh lawatan.
  • Permohonan lawatan oleh sekolah/agensi/universiti/organisasi, adalah DIWAJIBKAN mengisi borang permohanan dengan menyertakan surat permohonan yang mengandungi kepala surat rasmi sekolah/agensi/universiti/organisasi.
  • Bagi permohonan lawatan oleh individu, adalah juga DIWAJIBKAN untuk melampirkan surat permohonan rasmi yang mengandungi ALAMAT KEDIAMAN pemohon (PDF/JPEG).
  • Permohonan yang tidak lengkap, tidak akan diproses.
  • Peringatan : Ruangan mandatori bertanda (*) adalah wajib diisi.

User Manual

Nama:
Nama Organisasi:
Alamat:
No. Telefon:
No. Telefon Bimbit:
No. Faks
Emel:
Tarikh Lawatan:
Bilangan Pelawat:
Tujuan Lawatan:
Muat Naik Dokumen (Pdf,Docx):

Kod Keselamatan
Sebarang Pertanyaan, Sila Hubungi:

: Bahagian Komunikasi Korporat,
Aras 4, Blok Ahli Parlimen dan Pentadbiran,
Parlimen Malaysia,
50680, Kuala Lumpur
: +(603) 2603 6801 / +(603) 2603 6806
SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 19/07/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.025 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my