Tindakan Susulan Kementerian

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR.19/2022 - Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (MyGov*Net)
04/10/2022
DR.17/2022 - Perolehan Tanah Lot 41
03/10/2022
DR.12/2022 - Aktiviti Kawalan Keselamatan Zon Maritim Malaysia
03/08/2022
DR.11/2022 - Amanah Raya Berhad
02/08/2022
DR.10/2022 - Projek Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES)
LAPORAN JKSTUPKK TERBUKA: Automated Enforcement System (AES)
01/08/2022
DR.5/2022 - Pengurusan Program Rumah Keduaku (MM2H)
24/03/2022
DR.4/2022 - Perolehan Vaksin COVID-19 dan Penggunaannya Terhadap Rakyat Malaysia
24/03/2022
DR.2/2022 - Perbelanjaan Menggunakan Agihan Wang Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
21/03/2022
DR.1/2022 - Tuntutan Faedah Atas Kelewatan Projek Perumahan PR1MA
16/03/2022