Arkib 2017:: Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara Parlimen Kelima Belas

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR18/2017 - Pengurusan Projek-Projek Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Kemudahan Lain Yang Berkaitan
22/11/2017
DR17/2017 - Pengurusan Penyenggaraan Kapal/Bot
21/11/2017
DR16/2017 - Pengurusan Perolehan Universiti :- Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
21/11/2017
DR15/2017 - Pengurusan Perolehan Universiti :- Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20/11/2017
DR14/2017 - Pengurusan Perolehan Universiti :- Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
20/11/2017
DR13/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Fasiliti (FEMS) Di Hospital
16/11/2017
DR12/2017 - Projek Naik Taraf Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat
16/11/2017
DR11/2017 - Pengurusan Bank Pertanian Malaysia (AGROBANK)
15/11/2017
DR10/2017 - Pengurusan Prasarana dan Kemudahan Wisma Transit, Kuala Lumpur
15/11/2017
DR9/2017 - Pengurusan Pembinaan Kompleks Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah
14/11/2017
DR8/2017 - Program Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Negeri Sabah
14/11/2017
DR7/2017 - Pengurusan Bekalan Ubat di Klinik Kesihatan
10/08/2017
DR6/2017 - Pengurusan Program Akuakultur
09/08/2017
DR5/2017 - Pengurusan Syarikat RISDA
03/08/2017
DR4/2017 - Pengurusan Projek Pembinaan Hospital Shah Alam
02/08/2017
DR3/2017 - Pelaksanaan Sistem Imigresen Malaysia (myIMMs)
04/04/2017
DR2/2017 - Projek NKEA Pertanian: EPP 6 - Replika IZAQ
21/03/2017
DR1/2017 - Pengurusan Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Orang Asli
13/03/2017