Kenyataan Media 2018
 

 13 NOVEMBER 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 30 OKTOBER 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 29 OKTOBER 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
  

 27 SEPTEMBER 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 26 SEPTEMBER 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 14 SEPTEMBER 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 07 OGOS 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 06 OGOS 2018 
 KENYATAAN MEDIA, JAWATANKUASA KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
   

 05 APRIL 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO’ SRI HASAN ARIFIN, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 29 MAC 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO’ SRI HASAN ARIFIN, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 22 MAC 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO’ SRI HASAN ARIFIN, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA
 

 15 MAC 2018 
 KENYATAAN MEDIA YB DATO’ SRI HASAN ARIFIN, PENGERUSI JAWATANKUASA  KIRA-KIRA  WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN MALAYSIA