Kembali Ke Senarai | 21 September 2023

Prosiding Bil.3 (d) Tahun 2023;
  • Vaksin Luput Tempoh Hayat;
  • Peralatan Ventilator Tidak Dapat Digunakan; dan
  • Lebihan Personal Protective Equipment (PPE)
(LKAN 2021 Siri 2 - Aktiviti Kementerian / Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan)

HZH-3 HZH-3
HZH-5 HZH-5
HZH-7 HZH-7
HZH-10 HZH-10
HZH-14 HZH-14
HZH-16 HZH-16
HZH-23 HZH-23
HZH-28 HZH-28
HZH-34 HZH-34
HZH-35 HZH-35
HZH-36 HZH-36
HZH-39 HZH-39
HZH-40 HZH-40
HZH-44 HZH-44
HZH-45 HZH-45
HZH-47 HZH-47
HZH-49 HZH-49