Kembali Ke Senarai | 4 Ogos 2022

Taklimat Ketua Audit Negara behubung:

i. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri  mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan; dan

ii. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2021 Siri 1 mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan

JUE_9222 JUE_9222
JUE_9199 JUE_9199
JUE_9216 JUE_9216
JUE_9203 JUE_9203
JUE_9212 JUE_9212
JUE_9220 JUE_9220
JUE_9226 JUE_9226
JUE_9236 JUE_9236
JUE_9187 JUE_9187
JUE_9245 JUE_9245
JUE_9221 JUE_9221