DR8/2020 - Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL)
PAC-04042019
Bil 10
Transaksi Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 

- Kementerian Wilayah Persekutuan

PAC-23042019
Bil 14
Transaksi Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur  

- Jabatan Peguam Negara

PAC-23042019
Bil 15
Transaksi Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 

- Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

PAC-19082019
Bil 28
Transaksi Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 

- Peguam

PAC-20082019
Bil 29
Transaksi Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 

- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

PAC-12112019
Bil 45
Transaksi Tanah Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 

- Kementerian Wilayah Persekutuan
- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur