PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
control 1control 2control 3
SEKRETARIAT
 
Pengenalan
 
Pentadbiran Parlimen diketuai oleh Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia, Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred Utama B yang bertanggungjawab ke atas urusan dan hal ehwal pentadbiran dan kewangan Parlimen Malaysia. Sementara itu, Setiausaha Dewan Negara dalam urusan Mesyuarat Dewan Negara manakala Setiausaha Dewan Rakyat bertanggungjawab dalam urusan Mesyuarat Dewan Rakyat.
 
Sekretariat Parlimen dibahagi kepada beberapa Bahagian yang dianggotai seramai 353 perjawatan seperti berikut:-

PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
        CARTA ORGANISASI
 
 
        FUNGSI

       1. MEMBERI PANDANGAN UNDANG-UNDANG
 • Memberi pandangan/nasihat perundangan secara bertulis atau lisan selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang lain ke atas isu undang-undang yang berbangkit kepada Pentadbiran Parlimen khususnya mengenai apa-apa tafsiran perundangan utama, perundangan subsidiari atau keputusan kehakiman yang berkaitan dengan Pentadbiran Parlimen.
 • Menyemak semua peruntukan dalam dokumen perjanjian/kontrak Parlimen Malaysia. 
 • Menyemak dan memberi pandangan/nasihat kepada Pentadbiran Parlimen berhubung dengan kes tatatertib.
 • Menguruskan apa-apa arahan semasa yang diberikan oleh Peguam Negara Malaysia mengenai undang-undang yang terpakai kepada Pentadbiran Parlimen Malaysia.  
 • Memberikan pandangan/nasihat perundangan secara bertulis atau lisan selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan  dan undang-undang lain ke atas isu undang-undang yang berbangkit di Dewan Rakyat dan Dewan Negara.  
 • Membantu Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Negara dalam memberikan pandangan/nasihat perundangan dan tafsiran mengenai peruntukan dalam Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. 
 
       2. GUBALAN
 • Menggubal dan menyemak draf Perjanjian/Memorandum Persefahaman Antarabangsa antara Parlimen Malaysia dengan negara luar, draf Perjanjian/Memorandum Persefahaman antara Parlimen Malaysia dengan Kementerian dan agensi-agensi lain, Surat Niat, Terma Jawatankuasa Dewan Rakyat/Dewan Negara dan Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Mesyuarat Dewan Rakyat/Negara.
 
        3.  PENDAKWAAN DAN GUAMAN
 • Memaklumkan kepada Pentadbiran Parlimen dan Setiausaha Dewan Rakyat/Setiausaha Dewan Negara  mengenai apa-apa kes-kes mahkamah yang melibatkan Parlimen Malaysia. 
 • Meneliti saman, menandatangani afidavit dan apa-apa dokumen perundangan untuk dikemukakan kepada mahkamah.
 • Memaklumkan, menyediakan dokumen dan mengumpul maklumat kajian kes jenayah dan sivil untuk dihantar ke Bahagian Pendakwaan dan ke Bahagian Guaman, Jabatan Peguam Negara.
 
        4.  KAJIAN UNDANG-UNDANG
 • Membuat kajian dan semakan semula kepada mana-mana perundangan utama, perundangan subsidiari atau keputusan kehakiman yang berkaitan dengan Pentadbiran Parlimen.

        5.  PELBAGAI
 • Menghadiri mesyuarat yang memerlukan nasihat undang-undang.
 • Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan undang-undang seperti diarahkan oleh Ketua Pentadbir Parlimen dan Jabatan Peguam Negara dari semasa ke semasa.

Kemaskini terakhir pada: 11 Mac 2021 | Hits: 44756

SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 10/08/2022.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2022 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.026 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my