Laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara Parlimen Keempat Belas

Tajuk Tarikh PembentanganMuat Turun
DR14/2020 - Pengurusan Educational Malaysia Global Services (EMGS)
08/12/2020
DR10/2020 - Aktiviti Kawalan Terhadap Pekerja Asing
24/11/2020
DR8/2020 - Penjualan Tanah Milik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL)
17/11/2020
DR2/2020 - Projek Sistem Kutipan Caj Jalan (RC) dan Rekod Kemasukan Kenderaan Asing (VEP)
10/11/2020
DR7/2020 - Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis
05/11/2020