Jawatankuasa Hak dan Kebebasan ini terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai Pengerusi dan empat orang ahli yang dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segera selepas dimulakan tiap-tiap penggal Parlimen.

Apa-apa perkara yang menyentuh kuasa-kuasa, hak-hak dan kebebasan Majlis akan diserahkan kepada Jawatankuasa ini yang dipertanggungjawabkan untuk menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan kepadanya dan mengeluarkan penyata tentang perkara itu kepada Majlis.

Apabila Majlis tidak bersidang, seseorang ahli boleh memberitahu Tuan Yang di-Pertua jika ada dikatakan telah berlaku kesalahan melanggar peraturan hak-hak dan kebebasan Majlis.

Jika Tuan Yang di-Pertua telah berpuashati, ia boleh diserahkan kepada Jawatankuasa ini. Jawatankuasa ini seterusnya akan mengeluarkan penyata kepada Majlis berkenaan perkara itu.

Jawatankuasa ini berkuasa untuk memanggil orang hadir di hadapannya dan meminta dikeluarkan surat-surat dan boleh mengeluarkan penyata kepada Majlis dari semasa ke semasa.
 

Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Negara Majlis Parlimen Ketiga Belas adalah terdiri daripada:
 
1) Yang Berhormat Senator Tan Sri Dato` Seri Utama Dr. Rais Yatim
  Yang di-Pertua Dewan Negara - (Pengerusi)
2) Yang Berhormat Senator Puan Asmak Binti Husin
3) Yang Berhormat Senator Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Seri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah
4) Yang Berhormat Senator Dr. Yaakob Sapari
5) Yang Berhormat Senator Dato' Kesavadas A.Achyuthan Nair
 

Kemaskini Terakhir pada: 26 Oktober 2020 | Hits: 26494

SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Kemaskini Terakhir pada: 30/11/2020.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2020 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.027 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my