Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat
control 1control 2control 3

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai Pengerusi dan enam orang ahli lain yang dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segera selepas setiap penggal Parlimen dimulakan.

Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menimbangkan dan mengeluarkan penyata kepada Majlis berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan peraturan-peraturan mesyuarat.

Jawatankuasa ini tidak mempunyai kuasa untuk memanggil orang hadir dihadapannya atau meminta dikeluarkan surat kecuali diberi kebenaran oleh Majlis untuk berbuat demikian.

Sekiranya seseorang pemberitahu usul mempunyai apa-apa cadangan untuk meminda peraturan-peraturan mesyuarat, pemberitahu itu hendaklah menyertakan satu rang pindaan yang dicadangkan. Usul yang telah dicadangkan dan disokong adalah disifatkan sebagai telah diserahkan kepada Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat dengan tidak dikemukakan masalah kepada mesyuarat bagi dibahas.

Usul yang telah dicadangkan dan disokong ini tidak boleh dibincangkan lagi sehingga Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat telah mengeluarkan penyata-penyata kepada Majlis berkenan dengan cadangan itu.
 

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan Negara Majlis Parlimen Kelima Belas adalah terdiri daripada:
 
1) Kosong
  Yang di-Pertua Dewan Negara - (Pengerusi)
2) YB Senator Puan Rita Sarimah Anak Patrick Insol
3) YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hoe
4) YB Senator Prof. Tan Sri Datuk Dr. Haji Mohamed Haniffa bin Abdullah
5) YB Senator Datin Ros Suryati binti Alang
6) YB Senator Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli
7) YB Senator Tuan Abun Sui Anyit

 
 

Kemaskini terakhir pada: 29 Januari 2024 | Hits: 36130

SPR Malaysia
HRMIS
MyGov
JPM
IIM
JAN
JAN
DBP
E-Vetting
myGov Mobile
eprolehan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Government Procurement Information System
Government Procurement Information System
Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
Kemaskini Terakhir: 12/07/2024.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2024 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.026 saat v5
WEB MOBILE
www.parlimen.gov.my