background
btn w3c space
btn pdf btn_flash space
btn_rectblue btn_rectgreen btn_rectred space btn_txtsizenormal btn_txtsizesmaller btn_txtsizebigger close
 spacer Bahasa Malaysia | English spacer Selasa, 28 Mac 2017 12:39 PM spacer
logo
BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN RAKYAT

SEKRETARIAT
 
Pengenalan
 
Pentadbiran Parlimen diketuai oleh Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia, Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred Utama C yang bertanggungjawab ke atas urusan dan hal ehwal pentadbiran dan kewangan Parlimen Malaysia. Sementara itu, Setiausaha Dewan Negara dalam urusan Mesyuarat Dewan Negara manakala Setiausaha Dewan Rakyat bertanggungjawab dalam urusan Mesyuarat Dewan Rakyat.
 
Sekretariat Parlimen dibahagi kepada beberapa Bahagian yang dianggotai seramai 353 perjawatan seperti berikut:-
BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN RAKYAT
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN
 

 
         FUNGSI BAHAGIAN
 • Menjalankan fungsi pengurusan Persidangan Dewan Rakyat dengan mengeluarkan notis-notis mesyuarat kepada Ahli-Ahli Dewan dan Agensi Kerajaan; menyediakan Kertas Aturan Urusan Mesyuarat, memproses dan mengedit pertanyaan jawab lisan dan bertulis dan menyediakan minit mesyuarat (Undi-undi dan Perjalanan Mesyuarat).
 • Mengurus pembentangan Usul-Usul Kerajaan, Usul Persendirian dan Ucapan Penangguhan.
 • Menguruskan pembentangan Rang Undang-Undang mendapatkan perkenan Diraja dan memaklumkan kepada Peguam Negara untuk digazet.
 • Menguruskan pembentangan Risalat-risalat Dewan seperti kertas Perintah, Statut dan urusan mewartakannya.
 • Menguruskan penyediaan Penyata Rasmi Persidangan Dewan Rakyat.
 • Mengendalikan urusan terjemahan serentak semasa Persidangan Dewan.
 • Menguruskan urusan kerja-kerja Bentara semasa Persidangan Dewan.
 • Urus Setia Mesyuarat Majlis Istiadat Perasmian Persidangan Parlimen, Mesyuarat Pra-Persidangan Parlimen bersama-sama Agensi-Agensi Kerajaan, Persidangan Speaker-Speaker Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia. Jawatankuasa yang dibentuk oleh Dewan iaitu Jawatankuasa Pemilih, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara, Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Jawatankuasa Dewan bagi Dewan Rakyat, Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Rakyat. 
 • Menjalankan penyelidikan dan perbandingan prosiding Dewan Rakyat dan Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan yang ditubuhkan berdasarkan amalan dan konvensyen Parlimen luar negara. 
 • Menyediakan Laporan Jawatankuasa dan menyelaraskan pembentangan Laporan di Dewan Rakyat.
 • Mengendalikan bank data soalan-soalan lisan, soalan-soalan bertulis, Usul-usul daripada Ahli-ahli Dewan, jawapan-jawapan Kementerian, pembentangan Rang Undang-undang dan Laporan Jawatankuasa Pilihan dan Jawatankuasa Pilihan Khas.
 • Menerbit Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan dan Mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan Khas.
 • Menyelaras penterjemahan berturutan semasa lawatan tetamu asing dan urusan-urusan rasmi Parlimen.
 • Memastikan setiap pelawat dan tetamu sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa lawatan dan kunjungan hormat.
 • Memastikan keselamatan mesyuarat semasa Persidangan Dewan dan semasa Mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa.
Kemaskini Terakhir pada: 22 Julai 2014 Spacer | Spacer Hits: 10786
 Spacer
Bancian
Ikuti Kami

Facebook ParlimenRSS

Hubungi Kami


Parlimen Malaysia,
Bangunan Parlimen,
50680, Kuala Lumpur.

Tel : +(603) 2072 1955 /
      +(603) 2601 7222
Faks : +(603) 2072 7436

Emel :

Pengunjung Portal:
Semasa:22
Hari Ini:3912
Minggu Ini:11025
Bulan Ini:157941
Tahun Ini:389774
Tahun Lepas:1047021
Keseluruhan:13374531
Sejak:2009
Kemaskini Terakhir pada: 24/03/2017.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2017 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.287 saat
Versi Paparan Penuh