background
btn w3c space
btn pdf btn_flash space
btn_rectblue btn_rectgreen btn_rectred space btn_txtsizenormal btn_txtsizesmaller btn_txtsizebigger close
 spacer Bahasa Malaysia | English  spacer Sabtu, 25 Mac 2017 12:10 PM  spacer
logo
Jawatankuasa Hak dan Kebebasan

Jawatankuasa Hak dan Kebebasan

Jawatankuasa Hak dan Kebebasan ini terdiri daripada Tuan Yang di-Pertua sebagai pengerusi dan enam orang ahli yang dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segera selepas dimulakan tiap-tiap Parlimen.

Jawatankuasa ini berkewajipan untuk menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan kepadanya dan mengeluarkan penyata tentang perkara itu kepada Majlis.

Apabila Majlis tidak bersidang, seseorang ahli boleh memberitahu Tuan Yang di-Pertua jika berlaku kesalahan melanggar peraturan hak-hak dan kebebasan Majlis. Jika Tuan Yang di-Pertua telah berpuashati, perkara tersebut bolehlah diserahkan kepada Jawatankuasa. Jawatankuasa ini seterusnya akan mengeluarkan penyata kepada Majlis berkenaan perkara itu.

Jawatankuasa ini boleh memanggil orang hadir dihadapannya dan meminta dikeluarkan surat-surat serta boleh mengeluarkan penyata kepada Majlis dari masa ke semasa.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Hak & Kebebasan Parlimen Ketiga Belas

Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin bin Haji Mulia
Yang di-Pertua Dewan Rakyat (Pengerusi)

Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee
Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat
Ahli Parlimen Beluran

Yang Berhormat Dato‘ Seri Azalina binti Dato' Othman Said
Ahli Parlimen Pengerang
Menteri di Jabatan Perdana Menteri

Yang Berhormat Datuk Koh Nai Kwong
Ahli Parlimen Alor Gajah

Yang Berhormat Dato‘ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah
Ahli Parlimen Lenggong

Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Deo
Ahli Parlimen Puchong

Yang Berhormat Tuan Shamsul Iskandar@Yusre bin Mohd Akin
Ahli Parlimen Bukit Katil 

 

         Laporan Jawatankuasa
  1. Laporan Jawatankuasa Hak dan Kebebasan (DR 3 Tahun 2010)
  2. Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa (Bil 1 / 17 Mei 2010)
  3. Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa (Bil 2 / 8 Jun 2010)
  4. Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa (Bil 3 / 9 Jun 2010)
  5. Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa (Bil 4 / 3 Disember 2010)
  6. Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa (Bil 5 / 9 Disember 2010)

Kemaskini Terakhir pada: 19 Julai 2016  Spacer | Spacer Hits: 19608
 Spacer
Ikuti Kami

Facebook ParlimenRSS

Hubungi Kami


Parlimen Malaysia,
Bangunan Parlimen,
50680, Kuala Lumpur.

Tel : +(603) 2072 1955 /
      +(603) 2601 7222
Faks : +(603) 2072 7436

Emel :

Pengunjung Portal:
Semasa:4
Hari Ini:2586
Minggu Ini:36279
Bulan Ini:139062
Tahun Ini:370895
Tahun Lepas:1047021
Keseluruhan:13355652
Sejak:2009
Kemaskini Terakhir pada: 24/03/2017.
Paparan menarik, 1024 x 768 dengan Mozilla Firefox 3+, Google Chrome 5+ and Internet Explorer 8+.
2017 © Hakcipta Terpelihara Parlimen Malaysia
Halaman dijana dalam 0.275 saat
Versi Paparan Penuh